Jump to Navigation

Настани

Свечено потпишување на Меморандум за сорабoтка за користење на Системот за собирање и обработка на статистички податоци за превенција и респресија на корупција и перење пари

Скопје, 20.03.2019 година

Претседателот на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен на ден 06.03.2019 година (среда) во Свечената сала на Владата на Република Северна Македонија со почеток во 11:45 часот присуствуваше на свечено потпишување на Меморандум за соработка за користење на Системот за собирање и обработка на статистички податоци за превенција и репресија на корупција и перење пари.

Спроведена акција за борба против аерозагадувањето и заштитата на животната средина

Скопје, 08.03.2019 година

Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во текот на месец февруари 2019 година спроведе акција за борба против аерозагадувањето и заштитата на животната средина, а согласно заклучокот од сто и деветтата седница на Владата на Република Северна Македонија.

Спроведување акција за борба против аерозагадувањето и заштитата на животната средина

Скопје, 08.02.2019 година

Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во текот на месец февруари 2019 година ќе спроведе акција за борба против аерозагадувањето и заштитата на животната средина, а согласно заклучокот од сто и деветтата седница на Владата на Република Македонија.

Работна посета на делегација од Државната комисија за управни спорови во Вилнус, Литванија

Скопје, 18 декември 2015

Успешно остварената студиска посета во Државната комисија за управни споровиво Вилнус, Литванија, во периодот од 25 до 27 март 2015 година од страна на нашиот тим составен од претседателката Ирена Брзанова, Шериф Мемети и Дарко Доневски - членови на Државната комисија, резултираше со договор за понатамошна билатерална соработка помеѓу овие две институции. Како резултат на оваа соработка, Државната комисија во соработка со TAIEX во периодот од 14 до 18 декември 2015 година, беше домаќин на експертската посета од страна на претседателката Јурате Микалчене (Jūratė Mikalčienė) и Рута Бакшевичене (Rūta Bakševičienė) член од Државната комисија за управни спорови во Вилнус.

Студиска посета во Државната комисија за управни спорови во Вилнус, Литванија

Вилнус, 25 март 2015

Во периодот од 25 до 27 март 2015 година, Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во соработка со ТАИЕКС оствари студиска посета во Државната комисија за управни спорови во Вилнус, Литванија. Како дел од тимот на студиската посета беа вклучени претседателката Ирена Брзанова, Шериф Мемети и Дарко Доневски - членови на Државната комисија.by Dr. Radut